Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

สมาคมอาคารชุดไทยได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่11 พ.ย. 2526 ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ 9 ประการและได้ยึดถือมาตลอด 35 ปี ปัจจุบันถือได้ว่าสมาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจอาคารชุดมีความเจริญเติบโตตอบสนองความต้องการของสังคม ได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐและทุกภาคธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ หวังว่าในอนาคตสมาคมจะมีบทบาทสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ดร.วิชา จิวาลัย นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย

VISION & MISSION

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ต่างทุ่มพัฒนา Prop Tech เป้าหมายระยะใกล้เพื่อใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเห็นถึง Value Added ที่แบรนด์นำเสนอ เพราะในวันนี้ทั้งทำเล และรูปแบบการพัฒนาโครงการของแต่ละ Developer แทบไม่แตกต่างกันมากนัก