Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Author: thaicondo

Articles posted by thaicondo (Page 3)

คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย ดร.ทัพพ์เทพ ภัคกระหนก, คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ กรรมการบริหาร และคุณดนัย นพรัตน์นภาลัย อนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อพบปะสังสรรค์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 - 21.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บจก.ดี.พี.เซรามิคส์  ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

สมาคมอาคารชุดไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์(Smart Property Developer) และ Networking ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. – 26 พ.ค. 2565 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 13.00 – 17.30 น.ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ) สนใจติดต่อ : สมาคมอาคารชุดไทยโทร 02-862-3344, 089-968-0018Line ID : saruta.pLine ID : @thaicondominium

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2564 และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ เศรษฐกิจการเมืองหลังโควิดในมุมมอง ดร.กอบศักดิ์ ” วิทยากรโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ

คุณภูมิภัทร พรหมมา รองเลขาธิการ สมาคมอาคารชุดไทย และ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 ร่วมแสดงความยินดี กับคุณวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ในวันเปิดงานรับสร้างและวัสดุ Expo 2021 วันพุธที่ 24 พ.ย. 2564 ณ อิมแพค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี

ดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย และ คุณพีระพงศ์  จรูญเอก อุปนายกสมาคม เข้าร่วมประชุม "การหารือเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ" ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

🎊สมาคมอาคารชุดไทย โดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 🏆ซึ่งสมาคมอาคารชุดไทยได้รับรางวัล ดังนี้มิติที่ 1 - ผลสำเร็จตามพันธกิจมิติที่ 3 - คุณภาพการให้บริการมิติที่ 4 - การพัฒนาองค์กร 🎯จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์

สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่3/2564 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "สินเชื่อบ้านจะรวมกับหนี้เดิมได้หรือไม่" วิทยากรโดย คุณเขมสุดา เริงวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail & SSME Portfolio Risk Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองกลางให้เพิกถอนการอนุญาตการก่อสร้าง จากกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้เพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโครงการอาคารชุดย่านถนนอโศกมนตรี ซึ่งก่อสร้างเสร็จและมีผู้พักอาศัยมากกว่า 2 ปีแล้วนั้น  จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้ทางจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) ได้รับการเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร ตลอดจนมีใบอนุญาตเชื่อมทางที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตจากสำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานเขต การออกโฉนดห้องชุดโดยสำนักงานที่ดิน  โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคโดยมีการจำนองกับสถาบันการเงิน ซึ่งแต่ละกระบวนการมีขั้นตอนการตรวจสอบและอนุญาตจากหลายหน่วยงานที่ต่างก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านของตนเอง แต่สุดท้ายมีคำพิพากษาว่าโครงการก่อสร้างโดยไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สมาคมมีความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ซื้อที่อยู่อาศัย ธนาคารที่ให้สินเชื่อโครงการและสินเชื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการลงทุนพัฒนาโครงการอาคารชุดในประเทศไทยทั้งจากชาวไทยและต่างชาติต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต สมาคมจึงขอวิงวอนให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล และหรือมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตต่างๆ ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกันในการปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาใดๆ ที่จะเกิดการตีความหรือการโต้แย้งสิทธิในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นข้างต้นในอนาคตอีก และเป็นการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบและเยียวยาต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบโดยตรง รวมทั้งความเสียหายต่อนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติ จะได้มั่นใจกับหนังสืออนุญาตของทางการไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างยั่งยืน สมาคมหวังว่าเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตอบรับเชิงบวกจากทางการไทยที่ดี เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้                                                                                               สมาคมอาคารชุดไทย

สมาคมอาคารชุดไทยร่วมสนับสนุนทำศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 วัดสิงห์ (ภาคประชาชน)  ซึ่งศูนย์พักคอยแบ่งเป็นชั้นที่1 สำหรับผู้ป่วยชายจำนวน 124เตียง ชั้นที่ 2 สำหรับผู้ป่วยหญิง จำนวน 76 เตียง โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล จากเครือโรงพยาบาลบางประกอกเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษาผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564ที่ผ่านมา

คุณภูมิภัทร พรหมมา รองเลขาธิการ และคุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้านำธุรกิจฝ่าโควิด—19 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting