Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Author: thaicondo

Articles posted by thaicondo (Page 3)

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศุภสัณห์ ปรีดาวิภาต รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโอกาสเข้าตรวจสมาคม ตามโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ที่ทำการสมาคมอาคารชุดไทย อาคารสินสาธร ชั้น 34E

สมาคมอาคารชุดไทย  คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายก และคุณจารีย์ พรหมกูล ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สมาคมอาคารชุดไทย โดย คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายก  และ คุณวรุณพร จันทรกำเนิด รองเลขาธิการ เข้าร่วม งานสัมมนาของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ปี 2562 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรม Pullman Hotel G Pattaya (พัทยา) จ.ชลบุรี

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรร่วม บรรยายพิเศษ หัวข้อ สถานการณ์ภาวะตลาดอสังหาฯ -คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด -คุณนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

สมาคมอาคารชุดไทย โดย คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการบริหาร และคุณจารีย์ พรหมกูล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 3 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา-สระบุรี ปี 2562 โดยมี คุณธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วม เสวนาเรื่อง “ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 หลังมาตรการรัฐ” (ช่วงบ่าย) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม. จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562  

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังสมาคมการค้า" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง แกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิก สมาคม อาคารชุดไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ และแนวโน้มการซื้อขายห้องชุดในไทยของคนจีน” วิทยากรโดย Mr.Lee Rong ประธานสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน และ คุณธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องการะเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9