Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

October 2022

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart Property Developer) หรือ SPD รุ่นที่ 1ครั้งที่ 9 ช่วงที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย สุมาลี อาจารย์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษ เรื่อง “BIM Technology for Construction” ช่วงที่ 2 คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ รองประธาน สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advance Technology  (VR & AR  Metaverse)” ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ได้รับความรู้กลับไปมากมาย วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดาฯ