Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

May 2022

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก นายกสมาคมอาคารชุดไทย พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2565 และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์และทิศทางของคอนโดมิเนียมปี 2565” วิทยากรโดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารและรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)