Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

October 2020

October

ดร.อาภา อรรถบูณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าภาคเคหการ คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามใน MOU. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติ ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

🎉🎉ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษา ท่านคณะกรรมการ และท่านคณะอนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2563 🙏🙏โดย คุณประทีป ตั้งมติธรรม นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา สมาคมอาคารชุดไทย ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563

📢📢ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก 3 จังหวัด EEC ก้าวต่อไป ปี 2564" (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเฉรา) จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 📍📍ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ ถ.รางน้ำ เวลา 13.00 -16.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 2563

📢📢คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม อุปนายก และ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ กรรมการบริหาร สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ก้าวต่อไป ปี 2564" (เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก) จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 📍📍ณ โรงแรม พูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ ถ.รางน้ำ เวลา 9.00 -12.00 น. วันที่ 27 ต.ค. 2563

คุณพีรพงศ์ จรูญเอก, ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ อุปนายกสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย และ คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีคุณภูวิชย์ เอี่ยมพึ่งพร ที่ปรึกษา พร้อมด้วย คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ อุปนายก และคณะกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทยอีกหลายท่าน งานสัมมนา หัวข้อ “ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริมณฑลและภาคกลาง ก้าวต่อไปสู่ปี 2564” จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธอส. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Eternity โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ถนนรางน้ำ