Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

July 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย  ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2  วาระประจำปี 2563-2564 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และต่อด้วยการเสวนา  (Dinner Talk) เรื่อง “ อสังหาริมทรัพย์ในมุมมองทีมเศรษฐกิจ พรรคการเมือง ”   วิทยากรโดย -ดร.ปริญญ์  พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์และประธาน คณะกรรมการธุรกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   -คุณวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า   ดำเนินการเสวนาโดย ดร.รอยบุญ  เลาหะวิไลย อนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ