Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

December 2019

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา คุณรุ่งรัตน์ ลิ้มทองแท่ง คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ อุปนายก และ คุณวิจาร คุปติพงศ์กุล กรรมการบริหาร สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีผู้บริโภคไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน กับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ 17 ธ.ค. 2562