Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Thaicondo

News/Event สมาคมอาคารชุดไทย จัดงานสัมมนา “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019”

🕵️‍♀️งานสัมมนา “ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019”🕵️‍♀️

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก✌️✌️

👨‍🏫👩‍🏫รับฟังการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ““อนาคตของการขนส่งระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดย ฯพณฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

🔑🔑สัมมนา เรื่อง “ผังเมืองใหม่กับผลกระทบต่อธุรกิจคอนโดมิเนียม”
– ผังเมืองใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
– ผังเมืองใหม่ทำให้เมืองขยายตัวไปในทิศทางใด
– ผังเมืองใหม่มีผลกระทบต่อธุรกิจคอนโดมิเนียมหรือไม่อย่างไร

สัมมนาเรื่อง “ ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม ปี 2019 ”
– ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบันและแนวโน้ม
– การปรับกลยุทธ์เพื่อกระตุ้นตลาดคอนโดมิเนียมในแต่ละกลุ่มของผู้นำตลาดในปัจจุบัน

โดยวิทยากรผู้ชำนาญการจากทั้งภาครัฐและเอกชน

#ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี2019 #สมาคมอาคารชุดไทย #ThaiCondominiumAssociation #อสังหาริมทรัพย์ #สัมมนา #คอนโด

Post a Comment