Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

May 2019

สมาคมอาคารชุดไทย  คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายก และคุณจารีย์ พรหมกูล ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สมาคมอาคารชุดไทย โดย คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายก  และ คุณวรุณพร จันทรกำเนิด รองเลขาธิการ เข้าร่วม งานสัมมนาของศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ หัวข้อ “วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 จังหวัด EEC (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ปี 2562 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงแรม Pullman Hotel G Pattaya (พัทยา) จ.ชลบุรี

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรร่วม บรรยายพิเศษ หัวข้อ สถานการณ์ภาวะตลาดอสังหาฯ -คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด -คุณนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพฯ

สมาคมอาคารชุดไทย โดย คุณชัยรัตน์ ธรรมพีร กรรมการบริหาร และคุณจารีย์ พรหมกูล ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 3 ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา-สระบุรี ปี 2562 โดยมี คุณธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วม เสวนาเรื่อง “ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 หลังมาตรการรัฐ” (ช่วงบ่าย) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม. จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562  

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังสมาคมการค้า" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง แกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิก สมาคม อาคารชุดไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ และแนวโน้มการซื้อขายห้องชุดในไทยของคนจีน” วิทยากรโดย Mr.Lee Rong ประธานสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน และ คุณธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องการะเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9