Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

November 2018

สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2557 พร้อมกับส่งมอบงานโดยคุณธำรง  ปัญญาสกุลวงศ์  อดีตนายกสมาคม ส่งมอบต่อให้คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต  นายกสมาคมคนใหม่ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งไปเมื่อวันวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้นในเวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องสุขสันต์ ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร