Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Thaicondo

News/Event สมาคมอาคารชุดไทยเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง   “ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ

สมาคมอาคารชุดไทยเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง  

“ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ………..” ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

Post a Comment