Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

News/Event

News/Event

โดยได้รับเกียรติ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ได้ขึ้นอภิปรายเรื่อง “แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี  2562… รุ่งหรือร่วง ” ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย  

สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมประชุม โครงการทบทวนอนุญาตของทางการ "Thailand's Simple & Smart License" วันพุธที่ 14 พ.ย. 2561 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการปฏิวัติกฎหมาย

คุณศุภสิทธิ์ ตั้งตรงจิตร ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในงานเสวนา หัวข้อ ความท้าทายด้านอัคคีภัยและความปลอดภัยในอาคารสูง ในงาน Secutech Thailand 2018 ณ ศูนย์ไบเทค-บางนา

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Secutech Thailand 2018 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์ทโฮม ป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด Smart City Safe City ณ เวทีกลาง ฮออล์ 104 ศูนย์ไบเทค-บางนา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวนโยบาย Macroprudential สำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธปท.

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 39 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

26 กันยายน 2561 สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานจัดระบบการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยจักรยานและรถไฟฟ้าครั้งที่ 2/2561 กับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)​ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.