Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

News/Event

News/Event (Page 15)

  สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดงานเสวนาประจำไตรมาสขึ้นใน วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสีลม 2 ชั้นใต้ดิน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารให้แก่คณะกรรมการสมาคมฯ

สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)         กระทรวงพลังาน จัดการสัมมนา เรื่อง “การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” ขึ้นในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสีลม 3 ชั้นใต้ดิน โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาสถานการณ์ที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ณ ห้องBallroom 2 ชั้น4 โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่๕ (พ.ศ.๒๕๓๔) และกฎกระทรวงฉบับที่๗ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ จัดโดยสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมแสดงความยินดีกับดร.อาภา  อรรถบูรณ์วงศ์ ในฐานะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ประจำปี2561-2562 ณ ห้องสีลม 2 โรงแรมฮอลิเดย์อิน สีลม  

คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มแท่งทอง, คุณฐิติวัจน์ สุวิวัฒน์ชัย, คุณภูมิภัทรพรหมมา และคุณชัยรัตน์ ธรรมพีร คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทยเข้าหารือกับสคบ. เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ในการทำสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.  

คุณรุ่งรัตน์ ลิ่มแท่งทอง, คุณฐิติวัจน์ สุวิวัฒน์ชัย, คุณภูมิภัทรพรหมมา และคุณชัยรัตน์ ธรรมพีร คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทยเข้าหารือกับสคบ. เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินจอง เงินทำสัญญา และเงินดาวน์ ในการทำสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.  

สมาคมอาคารชุดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการบรรยายพิเศษ (Dinner Talk) เรื่อง  “สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในมุมมองนักวิเคราะห์ และสถานการณ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย” ณ ห้องลาดพร้าว ชั้น M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

สมาคมอาคารชุดไทยเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง   “ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ

สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  จัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจ ปี 2018” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนา พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเจริฐเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2561 ” เวลา 08.00 - 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพฯ