Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

News/Event

News/Event

คณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา-สระบุรี ปี 2562 โดยมี คุณธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วม เสวนาเรื่อง “ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2562 หลังมาตรการรัฐ” (ช่วงบ่าย) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กทม. จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562  

สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังสมาคมการค้า" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้อง แกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2562

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม ร่วมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิก สมาคม อาคารชุดไทย ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ และแนวโน้มการซื้อขายห้องชุดในไทยของคนจีน” วิทยากรโดย Mr.Lee Rong ประธานสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน และ คุณธิติวัฒน์ ธีรกุลธัญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นจูรี่ 21 (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องการะเวก ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร จัดงานเสวนารายไตรมาส ครั้งที่ 1 /2562  โดยมี คุณสมชาย เลิศลาภวศิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นวิทยากรรับเชิญมาให้ความรู้ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดย ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “7 Weeks 7 Flash Deal ให้เรื่องเป็นอยู่เป็นเรื่องง่าย” ระหว่างวันที่ 21-24 มี.ค. 2562  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สมาคมอาคารชุดไทย นำโดยดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมพร้อมด้วยท่านที่ปรึกษาและคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 /2562  กับโครงการทัศนะศึกษาดูงานพัฒนาอสังหาฯ โครงการทอสกานา วัลเล่ เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-3 มี.ค. 2562

โดยได้รับเกียรติ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา และดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ได้ขึ้นอภิปรายเรื่อง “แนวโน้มภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี  2562… รุ่งหรือร่วง ” ในวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   จัดโดย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร และสมาคมอาคารชุดไทย