Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Author: thaicondo

Articles posted by thaicondo (Page 4)

คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมเสวนาหารือมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกลุ่มที่พัก อาศัย แฟลต คอนโดมิเนียม จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 ส.ค. 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference : Cisco Webex

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุม เรื่อง คณะทำงานโครงการ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่อาคารชุด (Green Condo) โดยมี คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง และผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงฯ ร่วมให้ข้อมูล             ซึ่งมีนโยบาย แนวทาง และ เป้าหมายของกระทรวงฯ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าและยั่งยืน รวมถึงมาข้อมูลพันธุ์พืชที่ลดมลภาวะและเพิ่มคุณภาพชีวิต ดิน และอากาศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ ท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563   เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป ผ่าน Conference Call โปรแกรม Zoom Meeting  

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าพบ ฯพณฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อปรึกษาหารือประเด็น แนวทางรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง และประสานเร่งให้มีการฉีดวัดซีนแรงงานก่อสร้าง ฯลฯ ณ ห้องท่าน รมต. ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี (ดินแดง)

🎊คุณอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย และคุณรุ่งรัตน์ ลิ่มทองแท่ง ที่ปรึกษาสมาคม ⛑ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ.พระนั่งเกล้า มูลค่า 390,425 บาท โดยมี นายแพทย์มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และ ทันตแพทย์หญิงศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านกิจกรรมพิเศษฯ เป็นผู้รับมอบ 🎯วันที่ 10 พ.ค. 2564 ณ ชั้น 4 อาคารจินดามณี รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี

เรียน ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย   ตามที่ สมาคมอาคารชุดไทย มีกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564  ณ ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ นั้น   ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สมาคมอาคารชุดไทย จึงขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด   หากกำหนดวันประชุมใหญ่อีกครั้งจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปค่ะ   ขอแสดงความนับถือ สมาคมอาคารชุดไทย

🎄🎄คุณภูมิภัทร พรหมมา รองเลขาธิการ, คุณกอบเดช ตั้งไชยวงศ์ กรรมการบริหาร และ คุณชยพล หรรรุ่งโรจน์ อนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย 🎋🎋เข้าร่วมพิธีเปิดงานรับสร้าง Focus 2021 ภายใต้คอนเซปต์ "Build Your Own Space" จัดโดย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 🧧🧧งานจัดระหว่างวันที่ 10-14 มี.ค. 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี อาคาร 6

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คุณอภิชัย มาสันต์ และ คุณวิจาร   คุปติพงศ์กุล กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ ห้องประชุม 5 สคบ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5

🌷🌷ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม ร่วมด้วย คุณอธิป พีชานนท์ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา, คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ อุปนายกและเลขาธิการ และคุณทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมอาคารชุดไทย   ⛑⛑เข้าร่วมมอบงินบริจาคเพื่อจัดสร้างห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) สำหรับผู้ที่ต้องกักกันและรักษาตัวจากสถานการณ์ COVID-19  ให้ "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" และโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ   🎊🎊ร่วมมอบโดย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร  สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  ทั้งนี้มี คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ   🎯🎯ณ.ห้อง 3303 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ชั้น 3 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

"ประกาศขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42" เนื่องด้วยปัจจัยจากสถานการณ์ไวรัส “โควิด-19” ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้เข้าชมงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการการจัดงานทั้ง 3 สมาคมฯ ได้พิจารณา และไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดงานเป็นระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2564 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการการจัดงาน มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 42 __________________________ ติดตามข้อมูลข่าวสาร : Line@housecondo (สำหรับผู้จองบูธ) Line@ @housecondoshow (สำหรับผู้ร่วมชมงาน) FB : facebook.com/housecondoshow http://www.housecondoshow.com