Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

May 2022

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก นายกสมาคมอาคารชุดไทย และคุณสัมมา คีตสิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป