Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

August 2021

สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่3/2564 และจัดการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "สินเชื่อบ้านจะรวมกับหนี้เดิมได้หรือไม่" วิทยากรโดย คุณเขมสุดา เริงวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ คุณจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Retail & SSME Portfolio Risk Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยผ่านโปรแกรม Zoom Meeting