Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

March 2021

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย คุณอภิชัย มาสันต์ และ คุณวิจาร   คุปติพงศ์กุล กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด เพื่อรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายห้องชุด จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ณ ห้องประชุม 5 สคบ. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5