Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

November 2019

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมด้วย คุณปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ อุปนายกสมาคมฯ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ กรรมการบริหารสมาคมฯ พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องร่วมกับ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง) หารือในมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ โดยสรุปชื่อโครงการเป็น “บ้านในฝัน รับปีใหม่” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง วันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น.