Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

November 2019

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ร่วมด้วย คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายกสมาคมฯ คุณวรัทภพ แพทยานันท์ กรรมการบริหารสมาคมฯ และพันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฎิบัติงานกระทรวงการคลัง)  เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง และส่งเสริมธุรกิจอสังหาฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง