Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

Thaicondo

News/Event ขอขอบคุณ

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นายกสมาคม, คุณอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ ประธานการจัดงานสัมมนา ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสมาคมฯ ประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาผ่ากลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียมปี 2019 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดา เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562

ในโอกาสหน้าขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานต่างๆ ที่สมาคมจะจัดขึ้นในอนาคต ขอบคุณค่ะ

Post a Comment