Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

May 2019

สมาคมอาคารชุดไทย  คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม อุปนายก และคุณจารีย์ พรหมกูล ผู้จัดการ เป็นผู้แทนสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562